Kinh tế lượng : Bài giảng

 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Tác giả: Nguyễn Văn Minh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 330.015195 Economics

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2006

Mô tả vật lý: 58tr. ; , 29cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 24135

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH