The politics of deceit :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  0471667633 (cloth)

Ký hiệu phân loại: 306.2

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :John Wiley, 2004,

Mô tả vật lý: x, 246 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Manipulative behavior ; Mass media ; Political aspects ; Political culture ; United States.; Political participation ; United States ; Psychological aspects.; Political psychology.;

DÃY KỆ
6B
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
2E
*Ký hiệu xếp giá:  306.2
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn