Chapter The Role Model within Professional Training. The Complexity and Flexibility of Education Professions

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Barbara Barbieri, Giordana SZPUNAR

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-8864536729

ISBN: 9788864536729.29

Ký hiệu phân loại: 374 Adult education

Thông tin xuất bản: Florence : Firenze University Press, 2018

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (13 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 242436

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH