Chapter INTEREURISLAND: from Field Research to a Possible Model for Internationalizing University Social Responsibility Experiences

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nicola Andrian

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-8864536729

ISBN: 9788864536729.27

Ký hiệu phân loại: 374 Adult education

Thông tin xuất bản: Florence : Firenze University Press, 2018

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (15 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 242453

The research aims to analyse and justifiably develop an innovative model for the internationalization of University social responsibility experiences through the international mobility of undergraduate students, with a combination of study and internships
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH