Going Public : What Writing Programs Learn from Engagement
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0874217709


Thông tin xuất bản: Logan, Utah :Utah State University Press, 2010.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (259 p.) : , ill. ;

Ngôn ngữ:


* English language
  - Study and teaching (Secondary)
* United States.
* Language arts (Secondary)
  - United States.
* Electronic books.
  - local
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH