Genre Across The Curriculum
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9780874215045


Thông tin xuất bản: Logan, Utah :Utah State University Press, 2005.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (274 p.)

Ngôn ngữ:


Academic writing -- Study and teaching. ; English language -- Rhetoric ; Study and teaching. ; Interdisciplinary approach in education. -- Electronic books. -- local

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH