The performance power grid : the proven method to create and sustain superior organizational performance
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0470051442 (cloth)


Thông tin xuất bản: Hoboken :John Wiley & Sons, 2007,

Mô tả vật lý: xvii, 189 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Organizational effectiveness.-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
27D
Sai Gon Campus
9H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.401


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH