Ferenczi's Turn in Psychoanalysis
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9780814771501

Ký hiệu phân loại: 150.19 Systems, schools, viewpoints

Thông tin xuất bản: New York :New York University Press, 1996.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xiv, 292 p.)

Ngôn ngữ:


Ferenczi, Sándor, -- 1873-1933. ; Psychoanalysis -- History. ; Psychoanalysis -- Hungary ; History. ; Electronic books. -- local

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH