A Small Nation in the Turmoil of the Second World War : Money, Finance and Occupation (Belgium, its Enemies, its friends, 1939-1945)
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9789058677594

Ký hiệu phân loại: 940.5325493 1918

Thông tin xuất bản: Leuven :Leuven University Press, 2009.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (494 p.)

Ngôn ngữ:


1. Banque nationale de Belgique
  - History. ; Belgium
  - Economic conditions ; 1918-1945. ; Belgium
  - History ; German occupation
     1940-1945. ; Electronic books.
  - local1. Banque nationale de Belgique
  - History.
2. Belgium
  - Economic conditions
3. 1918-1945.
4. Belgium
  - History
5. German occupation
     1940-1945.
6. Electronic books.
  - local
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH