The Papers of Thomas A. Edison : Menlo Park: The Early Years, April 1876-December 1877
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9780801831027

Ký hiệu phân loại: 600 Technology (Applied sciences)

Thông tin xuất bản: Baltimore, Maryland :Project Muse, 2014.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xlvii, 727) : , illustrations.

Ngôn ngữ:


Edison, Thomas A. -- (Thomas Alva), ; 1847-1931 ; Archives. ; Edison, Thomas A. -- (Thomas Alva), ; 1847-1931. ; Inventors -- United States ; Biography. ; Electronic books. -- local

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH