Your gut is still not smarter than your head :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  0471979937 (cloth)

Ký hiệu phân loại: 658.8

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Wiley, 2007,

Mô tả vật lý: viii, 296 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Decision making.; Marketing ; Management.; Product management.;

DÃY KỆ
28B
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
12E
*Ký hiệu xếp giá:  658.8
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn