Hazard or Hardship : Crafting Global Norms on the Right to Refuse Unsafe Work
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Jeffrey Hilgert, ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0801451892


Thông tin xuất bản: Ithaca, NY :ILR Press, an imprint of Cornell University Press, [2013],

Mô tả vật lý: 1 online resource (x, 207 pages)

Ngôn ngữ:


Employee rights. -- Industrial safety -- Law and legislation. ; Labor laws and legislation. -- Electronic books. -- local

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH