The Insistence of Art : Aesthetic Philosophy after Early Modernity
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0823275825

Ký hiệu phân loại: 111.85 Beauty

Thông tin xuất bản: New York, NY :Fordham University Press, 2017., First edition.

Mô tả vật lý: 1 online resource (pages cm)

Ngôn ngữ:


Aesthetics, Modern. -- Art -- Philosophy. ; Electronic books. -- local

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH