Transnational Japan in the Global Environmental Movement
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Simon Avenell, ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0824879732

Ký hiệu phân loại: 363.700952 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Honolulu :University of Hawaiʻi Press, [2017],

Mô tả vật lý: 1 online resource (xi, 318 pages)

Ngôn ngữ:


Environmental protection -- Japan ; History.; Environmentalism -- Japan ; History.; Green movement -- Japan ; History.; Electronic books. -- local

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH