The Resonance of Unseen Things : Poetics, Power, Captivity, and UFOs in the American Uncanny

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Susan Claudia Lepselter

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0472052943

ISBN-13: 978-0472072941

ISBN-13: 978-0472121540

ISBN-13: 978-0472900657

Ký hiệu phân loại: 001.942 Unidentified flying objects (UFOs)

Thông tin xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press, 2016

Mô tả vật lý: 1 online resource (viii, 181 pages)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 243856

Includes bibliographical references 9pages 167-172) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH