Manhood Impossible : Men's Struggles to Control and Transform their Bodies and Work

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Scott Melzer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0813584904

ISBN-13: 978-0813584911

ISBN-13: 978-0813584928

ISBN-13: 978-0813598079

Ký hiệu phân loại: 155.3 Sex psychology and psychology of the sexes

Thông tin xuất bản: Camden : Rutgers University Press, 2018

Mô tả vật lý: 1 online resource (pages cm)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 243970

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH