Comprehensive handbook of clinical health psychology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  0471783862 (cloth : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 616 Diseases

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :John Wiley & Sons, 2008,

Mô tả vật lý: xxi, 482 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Behavioral Medicine -- methods.; Disease -- psychology.; Health Behavior.-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
20E
Thư viện AB
6C
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 616.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH