The Most Unsordid Act : Lend-Lease, 1939-1941
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9780801810176

Ký hiệu phân loại: 320.9 Political situation and conditions

Thông tin xuất bản: Baltimore,Johns Hopkins Press [1969],

Mô tả vật lý: 1 online resource (ix, 281 p.)

Ngôn ngữ:


1. Lend-lease operations (1941-1945)
  - United States
  - Politics and government ; 1933-1945. ; Electronic books.
  - local1. Lend-lease operations (1941-1945)
  - United States
  - Politics and government
2. 1933-1945.
3. Electronic books.
  - local
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH