Marxism and Deconstruction : A Critical Articulation
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Michael Ryan, ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9780801827525

Ký hiệu phân loại: 335.43 Communism (Marxism-Leninism)

Thông tin xuất bản: Baltimore :Johns Hopkins University Press, [1982],

Mô tả vật lý: 1 online resource (xvii, 232 pages)

Ngôn ngữ:


Derrida, Jacques. -- Derrida, Jacques. -- Derrida, Jacques. -- fast ; (OCoLC)fst00041147; Communisme. -- Critique. -- Communism. -- fast ; (OCoLC)fst00870421; Criticism. -- fast ; (OCoLC)fst00883735; kommunizmus -- kritika; Communism-- Criticism-- Derrida, Jacques-- Electronic books. -- local

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH