Born a Chief : The Nineteenth Century Hopi Boyhood of Edmund Nequatewa, as told to Alfred F. Whiting
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9780816513277

Ký hiệu phân loại: 978.9004974 *New Mexico

Thông tin xuất bản: Tucson :University of Arizona Press, 2019.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xxvi, 193 pages) : , illustrations, maps ;

Ngôn ngữ:


An account of the first twenty-two years of the life of Edmund Nequatewa on the Hopi reservation in northern Arizona.

Nequatewa, Edmund, -- approximately 1880-1969 ; Childhood and youth. ; Nequatewa, Edmund, -- approximately 1880-1969. ; fast ; (OCoLC)fst01837173; Hopi Indians -- Biography. ; Hopi Indians -- Social life and customs. ; Hopi (Indiens) -- Biographies. ; ram; Hopi Indians -- Social life and customs. ; fast ; (OCoLC)fst00960128; Hopi Indians. -- fast ; (OCoLC)fst00960099; Electronic books. -- local

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH