Essential do's and taboos : the complete guide to international business and leisure travel
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9780471740506 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 395.52 Business and office etiquette

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Wiley, 2007,

Mô tả vật lý: xviii, 284 p. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Business etiquette -- Handbooks, manuals, etc. ; Business travel -- Handbooks, manuals, etc. ; Travel etiquette -- Handbooks, manuals, etc.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
12F
Sai Gon Campus
4H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 395.520


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH