Pachuco : An American-Spanish Argot and Its Social Functions in Tucson, Arizona

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: George Carpenter Barker

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0816502530

ISBN-13: 978-0816540372

Ký hiệu phân loại: 467.9791 Geographic variations in other places

Thông tin xuất bản: Tucson : University of Arizona Press, 1979, 1950.

Mô tả vật lý: 1 online resource (46 pages)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 244979

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH