Los villancicos de Sor Juana

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Martha Lilia Tenorio

Ngôn ngữ: spa

ISBN-13: 978-6075641140

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : Colegio de Mexico, Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, 1999.

Mô tả vật lý: 1 online resource (203 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 245041

Includes bibliographical references (p. 191-197) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH