Dentro del laberinto

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Vania Salles, Rodolfo Tuirán

Ngôn ngữ: spa

ISBN-13: 978-6075641096

ISBN-13: 978-9681211134

Ký hiệu phân loại: 362.19665 Physical illness

Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : El Colegio de Mexico, Centro de Estudios Sociológicos, 2003.

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 online resource 231 pages)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 245059

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH