Ascenso y crisis del Estado social autoritario : Estado y acumulación del capital en México, 1940-1976

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Enrique de la Garza Toledo

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-6075641010

ISBN-13: 978-9681204020

Ký hiệu phân loại: 301.153 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : El Colegio de Mexico, Centro de Estudios Sociológicos, 1988.

Mô tả vật lý: 1 online resource (215 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 245073

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH