Seepage in soils : principles and applications
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0471356166 (alk. paper)


Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :J. Wiley, 2003,

Mô tả vật lý: xiii, 402 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Groundwater flow.-- Seepage.-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22C
Sai Gon Campus
8C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.151


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH