Dr. Jack's leadership lessons learned from a lifetime in basketball
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Jack Ramsay, ,

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ISBN:  0471469297 (cloth : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 796.323 Basketball

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :J. Wiley & Sons, 2004,

Mô tả vật lý: xv, 288 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Ramsay, Jack-- Basketball coaches -- United States ; Biography.; Leadership -- United States ; Case studies.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
31D
Sai Gon Campus
11B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 796.323


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH