El medio ambiente hoy : temas cruciales del debate contemporáneo

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jose Luis Lezama

Ngôn ngữ: spa

ISBN-13: 978-6075641508

ISBN-13: 978-9681210342

Ký hiệu phân loại: 333.72 Conservation and protection

Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : El Colegio de Mexico, Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano, 2001.

Mô tả vật lý: 1 online resource (473 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 245182

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH