Sexualidades en México : algunas aproximaciones desde la perspectiva de las ciencias sociales

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Susana Lerner, Adam Szaszdi

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-6075641393

ISBN-13: 978-9681208295

Ký hiệu phân loại: 306.70972 Sexual relations

Thông tin xuất bản: Mexico D.F. : El Colegio de Mexico, Centro de Estudios Demograficos y de Desarrollo, 2000.

Mô tả vật lý: 1 online resource (305 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 245224

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH