Asia Oriental : opciones de desarrollo
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9786076285909

Ký hiệu phân loại: 335.40959 Marxian systems

Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. :El Colegio de Mexico, Centro de Estudios de Asia y Africa, 1984., 1a ed.

Mô tả vật lý: 1 online resource (221 pages)

Ngôn ngữ:


Economic history. -- fast ; (OCoLC)fst00901974; Social conditions -- fast ; (OCoLC)fst01919811; East Asia -- Economic conditions ; Congresses. ; East Asia -- Social conditions ; Congresses. ; Asia -- Condiciones económicas. ; Asia -- Condiciones sociales. ; China -- Política económica. ; Vietnam -- Política económica. ; East Asia. -- fast ; (OCoLC)fst01243628; Conference papers and proceedings. -- fast ; (OCoLC)fst01423772; Electronic books. -- local

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH