Dinastía Han : (202 a. C.-220 D. C.)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Flora Botton Beja, Russell Maeth, John Page

Ngôn ngữ: spa

ISBN-13: 978-6076289723

ISBN-13: 978-9681202415

Ký hiệu phân loại: 951.01 Early history to 960

Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : El Colegio de Mexico, Centro de Estudios de Asia y Africa, 1984.

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 online resource 190 pages) : , illustrations.

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 245255

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH