Antología conmemorativa : nueva revista de filología hispánica : cincuenta tomos : volumen II

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alejandro Rivas, Yliana Rodríguez

Ngôn ngữ: spa

ISBN-13: 978-6075640518

ISBN-13: 978-9681211158

Ký hiệu phân loại: 405 Serial publications

Thông tin xuất bản: Mexico : El Colegio de Mexico, Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, 2003.

Mô tả vật lý: 1 online resource (2 v.) : , ill ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 245286

Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH