Estudios de semántica social

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Raúl Avila

Ngôn ngữ: spa

ISBN-13: 978-6076286593

ISBN-13: 978-9681208738

Ký hiệu phân loại: 460 Spanish and Portuguese languages

Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : El Colegio de Mexico, Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, 1999.

Mô tả vật lý: 1 online resource (219 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 245369

Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH