La religión islámica : una introducción

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Manuel Ruiz Figueroa

Ngôn ngữ: spa

ISBN-13: 978-6076287637

ISBN-13: 978-9681210298

Ký hiệu phân loại: 297 Islam, Babism, Bahai Faith

Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : El Colegio de Mexico, Centro de Estudios de Asia y Africa, 2002.

Mô tả vật lý: 1 online resource (157 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 245382

Includes bibliographical references (p. 147-148) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH