Stevens' handbook of experimental psychology. Volume 4
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  047165017x

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: New Jersey :John Wiley & Sons, Inc, 2002, 3rd

Mô tả vật lý: 901p. ; , 25cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 150.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH