Política financiera y seguridad nacional en Japón

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alfredo Román Zavala

Ngôn ngữ: spa

ISBN-13: 978-6076288641

ISBN-13: 978-9681207076

Ký hiệu phân loại: 338.952 Production

Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : El Colegio de Mexico, Centro de Estudios de Asia y Africa, 1996.

Mô tả vật lý: 1 online resource (88 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 245453

Includes bibliographical references (p. 83-88).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH