Estudios de lingüística formal

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sergio Bogard, Marianna Pool Westgaard

Ngôn ngữ: spa

ISBN-13: 978-6076286388

ISBN-13: 978-9681207212

Ký hiệu phân loại: 415 Grammar of standard forms of languages Syntax of standard forms of languages

Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : Colegio de Mexico, Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, 1997.

Mô tả vật lý: 1 online resource (256 p.) : , ill. ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 245456

Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH