Tendencias y políticas de población : informe de un grupo de trabajo, noveno Congreso Mundial de Sociología, Uppsala, Suecia agosto de 1978

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jose B Morelos, Víctor L Urquidi

Ngôn ngữ: spa ; eng ; fre

ISBN-13: 978-6076284100

ISBN-13: 978-9681201937

Ký hiệu phân loại: 304.606 Factors affecting social behavior

Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : El Colegio de Mexico, Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano, 1982.

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 online resource viii, 179 pages) : , illustrations

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 245469

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH