Vivienda y vida urbana en la Ciudad de México : la acción del Infonavit

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Boris Graizbord, Martha Schteingart

Ngôn ngữ: spa

ISBN-13: 978-6076289563

ISBN-13: 978-9681208424

Ký hiệu phân loại: 307.76097252 Specific kinds of communities

Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : El Colegio de Mexico, Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano, 1998.

Mô tả vật lý: 1 online resource (446 p.) : , ill., cartes, couv.ill. en coul. ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 245524

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH