Theodor Storm's Novellen : Essays on Literary Technique

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Edward Allen McCormick

Ngôn ngữ: eng ; ger

ISBN-10: 0807880477

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Baltimore, Maryland : Project Muse, 2020

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 EPUB unpaged.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 245712

These six essays elucidate some of the more significant aspects of Storm's literary technique. The treatments of some of Storm's Novellen, including Am Kamin, Aquis Submersus and two versions of Immensee, show how Storm used structure, symbolism, elements of tragedy and other narrative devices in his prodigious body of works of German Realism.
Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH