Computing essentials annual edition 1996-1997

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Linda I O'Leary, Timothy J O'Leary

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0070490918

Ký hiệu phân loại: 004.22 Computer architecture

Thông tin xuất bản: USA : McGraw-Hill, 1976

Mô tả vật lý: 300p. ; , 25cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 24585

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.220
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH