Social Media in Southeast Italy : Crafting Ideals

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rǡzvan Nicolescu

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 1910634743

ISBN-13: 978-1910634738

ISBN-13: 978-1910634745

Ký hiệu phân loại: 945 *Italian Peninsula and adjacent islands Italy

Thông tin xuất bản: London : UCL Press, 2016.

Mô tả vật lý: 1 online resource (xv, 208 pages) : , illustrations (colour) ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 246240

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH