Labor and the Chinese Revolution : Class Strategies and Contradictions of Chinese Communism, 1928-1948
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9780472038411

Ký hiệu phân loại: 335.430951 Marxian systems

Thông tin xuất bản: Ann Arbor :Center for Chinese Studies, University of Michigan, 1983.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 online resource xi, 341 pages, 8 unnumbered pages of plates) : , illustrations

Ngôn ngữ:


Zhong guo gong chan dang -- gnd; Classe ouvriere -- Chine ; Histoire ; 20e siecle. ; ram; Communisme -- Chine ; Histoire ; 20e siecle. ; ram; Klassenkampf -- gnd; Paysannerie -- Chine ; Histoire ; 20e siecle. ; ram; Geschichte (1928-1948) -- swd; China. -- fast ; (OCoLC)fst01206073; Chine -- Conditions sociales ; 1912-1949. ; ram; Electronic books. -- local; History. -- fast ; (OCoLC)fst01411628

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH