John Miles Foley's World of Oralities : Text, Tradition, and Contemporary Oral Theory

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mark Amodio

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1641893381

ISBN-13: 978-1641893398

Ký hiệu phân loại: 398 Folklore

Thông tin xuất bản: Leeds : Arc Humanities Press, 2020.

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 online resource) : , illustrations (black and white).

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 246365

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH