A Black Odyssey : John Lewis Waller and the Promise of American Life, 1878 -1900

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Randall Bennett Woods

Ngôn ngữ:

ISBN-13: 978-0700602070

ISBN-13: 978-0700631339

Ký hiệu phân loại: 978.100496073 *Kansas

Thông tin xuất bản: Lawrence : Regents Press of Kansas, 1981.

Mô tả vật lý: 1 online resource (xviii, 254 pages) : , illustrations ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 246520

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH