Twenty-seven Major American Symphony Orchestras : A History and Analysis of Their Repertoires, Seasons 1842-43 through 1969-70
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9780253049421


Thông tin xuất bản: Bloomington,Indiana University Studies; [distributed by Indiana University Press], [1973],

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 online resource lix, 398 pages)

Ngôn ngữ:


Berner Symphonieorchester -- gnd; Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig -- Hochschulsinfonieorchester ; gnd; Umschulungswerkstätten für Siedler und Auswanderer -- Bitterfeld ; gnd; Musique -- États-Unis. ; Music -- fast ; (OCoLC)fst01030269; Orchestral music. -- fast ; (OCoLC)fst01047289; Repertoire -- gnd; Symphony orchestras. -- fast ; (OCoLC)fst01140968; United States. -- fast ; (OCoLC)fst01204155; Bibliographies. -- fast ; (OCoLC)fst01919895; Bibliographies. -- lcgft; Chronologies. -- fast ; (OCoLC)fst01423901; Chronologies. -- lcgft; Electronic books. -- local

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH