Native North American Music and Oral Data : A Catalogue of Sound Recordings, 1893-1976
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9780253054319


Thông tin xuất bản: Bloomington :Indiana University Press, 1979.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 online resource xiv, 463 pages)

Ngôn ngữ:


Indiana University, Bloomington. -- Archives of Traditional Music. ; Indiana University, Bloomington. -- Archives of Traditional Music. ; Indiana University, Bloomington. -- Archives of Traditional Music. ; fast ; (OCoLC)fst00527233; Indians of North America -- Discography ; Catalogs. ; Indians of North America -- Music ; Discography ; Catalogs. ; Indiens d'Amerique -- Amerique du Nord ; Musique ; Discographie ; Catalogues. ; Indiens d'Amerique -- Amerique du Nord ; Discographie ; Catalogues. ; Indians of North America -- Music. ; fast ; (OCoLC)fst00969860; Catalogs. -- fast ; (OCoLC)fst01423692; Discographies. -- fast ; (OCoLC)fst01423883; Electronic books. -- local

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH