Các ví dụ tính toán dầm cầu chữ I, T, super-T bêtông cốt thép dự ứng lực theo tiêu chuẩn 22TCN272 - 05
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.217 Iron and steel truss bridges

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng , 2009,

Mô tả vật lý: 286tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Cầu -- Dầm cầu ; Tiêu chuẩn ngành ; Việt Nam; Cầu sắt và thép -- Tiêu chuẩn ngành ; Việt Nam; Cầu, thanh dầm thép -- Tiêu chuẩn ngành ; Việt Nam

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.217


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH