Marx : A Philosophy of Human Reality
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9780253054111

Ký hiệu phân loại: 335.40924 Marxian systems

Thông tin xuất bản: Bloomington :Indiana University Press, 1983.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 online resource xv, 330 pages)

Ngôn ngữ:


Marx, Karl, -- 1818-1883. ; Marx, Karl, -- 1818-1883. ; fast ; (OCoLC)fst00030215; Marx, Karl. -- swd; Marxian economics. -- Marxian economics. -- fast ; (OCoLC)fst01010951; Philosophie. -- swd; Electronic books. -- local

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH