Requiem : Variations on Eighteenth Century Themes

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ellen Shapiro McDonald, Forrest McDonald

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0700603701

ISBN-13: 978-0700631100

Ký hiệu phân loại: 973.4 Constitutional period, 1789—1809

Thông tin xuất bản: Lawrence, Kan. : University Press of Kansas, 1988.

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 ressource en ligne xii, 216 pages)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 246844

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH